Naujienos

Birželio 30 dieną Kaune įvyko pakartotinis visuotinis Apylinkių teismų teisėjų sąjungos narių susirinkimas. Išklausyta valdybos ataskaita, Sąjungos revizorė Živilė Janavičienė pristatė 2015 metų finansinę ataskaitą.

Sąjungos pirmininko rinkimuose buvo iškeltos trys kandidatūros: Lino Baublio, Kristinos Imbrasienės ( Kauno apylinkės teismo teisėjų) ir Mindaugo Klemenio ( Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėjo). Daugumą balsų surinko ir Sąjungos pirmininke tapo išrinkta Kristina Imbrasienė.

Naujoji pirmininkė savo įžanginėje kalboje žadėjo daugiau dėmesio skirti teisėjų bendravimui su kitomis valstybės institucijomis, su visuomene, stiprinti teisėjų autoritetą ir vieningumą. Kristina Imbrasienė Kauno apylinkės teismo teisėja yra paskirta 2013 metų gruodžio mėnesį. Prieš tai ji dirbo Kauno apygardos teisme teisėjo padėjėja. 

Birželio 10 d. Apylinkių teismų teisėjų sąjungos (toliau – Sąjunga) nariai susirinko aptarti svarbaus klausimo – nepasibaigus kadencijai Sąjungos pirmininkė Diana Labokaitė buvo paskirta į Kauno apygardos teismą civilinių bylų teisėja, todėl nebegali būti Sąjungos nare. Sąjunga liko be pirmininko.

Geras pusšimtis teisėjų iš įvairių šalies apylinkių teismų susirinko neoficialioje aplinkoje – plaukiant laivu „Nemunas“ Kauno mariose – padiskutuoti, kurį kolegą galėtų siūlyti į Sąjungos pirmininko postą, o taip pat, jei prireiktų, ir į valdybos narius. Deja, kvorumui pritrūko balsų, todėl šaukiamas pakartotinis susirinkimas birželio 30 dieną.

„Galime pasidžiaugti, jog per septynerius metus nuveikėme tikrai nemažai, – kalbėjo vienas Sąjungos įkūrėjų, dabartinis pirmininko pavaduotojas, Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjas Vytautas Krikščiūnas. – Kantrių dialogų su įvairiomis institucijomis, vyresniaisiais kolegomis, teisėjų savivalda pasiekėme gana reikšmingų permainų. Vykdomojoje teismų savivaldos institucijoje, užtikrinančioje teismų ir teisėjų nepriklausomumą, – Teisėjų taryboje (TT) – apylinkių teisėjų interesus atstovauja jau 5 mūsų atstovai, Sąjungos atstovai kviečiami į Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetą svarstyti įvairių įstatymų projektų, Sąjungos nuomonė yra vertinama. Be darbo įstatymų leidybos srityje, organizuojame mokslines konferencijas, visuotiniuose susirinkimuose dalyvauja ir patirtimi dalyjasi šalyje žinomi specialistai, visuomenės atstovai“.

Sąjungos valdybos narys, Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Artūras Šafronas pažymėjo, jog Sąjunga visada palaiko ir deda daug pastangų, kad padėtų apsiginti neteisingai apkaltintiems dėl procesinių ar kitokių sprendimų kolegoms, atstovauja drausminių bylų svarstyme.

Kadenciją Teisėjų atrankos komisijoje baigęs Nerijus Mačiulis savo Facebook paskyroje paskelbė pagiriamąjį komentarą teisėjams, dalyvavusiems ir dalyvaujantiems atrankos procedūrose. 
Nerijus Mačiulis Teisėjų atrankos komisijoje dirbo nuo 2014 m. rugsėjo 19 d. Jis yra socialinių mokslų (vadybos ir administravimo) daktaras, dėsto įvairias ekonomikos ir finansų disciplinas Australijos, Meksikos, Prancūzijos, Šveicarijos ir kt. universitetuose. Nuo 2010 m. „Swedbank“ vyriausiasis ekonomistas. Komentaras iš Facebook:

Balandžio 29 dieną Kaune planuotas visuotinis sąjungos narių susirinkimas perkeliamas į birželio 10 dieną.  Susirinkimas vyks plaukiant laivu Kauno mariomis. Išplaukiame 12 valandą iš prieplaukos  Kauno mariose prie Pažaislio. Planuojamas išsilaipinimas Rumšiškėse. Renginio trukmė - 4 valandos.

Susirinkime reikalinga apsvarstyti naujo Sąjungos pirmininko rinkimo klausimą. Kviečiame siūlyti mūsų organizacijos pirmininko kandidatūras – teisėjus, kurie nori, gali, sugeba organizuoti ir uždegti savo entuziazmu.

Kviečiame aktyviai dalyvauti susirinkime. Paraginkite atvykti  visus narius. Jeigu kas nors dėl rimtų priežasčių negalite dalyvauti, prašome įgalioti dalyvausiančius kolegas balsuoti susirinkime. Pridedame balsavimo teisės perleidimo sutartį.

Primename renginio darbotvarkę: Sąjungos finansinė ataskaita, valdybos ataskaita apie praėjusių metų veiklą, meninė programa, Sąjungos pirmininko rinkimai. Darbotvarkę galima pildyti, visi pasiūlymai laukiami, bus apsvarstyti ir pagal galimybes įgyvendinti.

Jeigu turite klausimų, ar nesate pranešę apie dalyvavimą, prašytume pranešti valdybos nariams Artūrui Šafronui ( tel.8-37-466 289), Dianai Jasaitienei ( tel.8-37-466 252).

Primename, kad jau metas sumokėti sąjungos nario mokestį už 2016 metus ( 30 eurų). Taip pat kviečiame paremti Sąjungą skiriant 2 proc. arba mažiau nuo savo praėjusių metų pajamų mokesčio. Sąskaitos numeris LT077300010112902789 AB bankas Swedbank. Tik turint lėšų organizacijos veikla bus efektyvi ir įdomi.

Balandžio 4 dieną Teisėjų etikos ir drausmės komisija svarstė Nuolatinės teisėjų vertinimo komisijos teikimą iškelti drausmės bylą Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjui Tadeušui Volkovskiui. Išnagrinėjusi teikimą Komisija nusprendė nekelti drausmės bylos teisėjui T.Volkovskiui. Komisijos posėdyje teisėją atstovavo Apylinkių teismų teisėjų sąjungos valdybos narė, teisėja Jolanta Vėgelienė. Tadeušas Volkovskis Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėju dirba nuo 2000 metų.

Apylinkių teismų teisėjų sąjunga 100 eurų parėmė SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugiją. SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija – paramos fondas, besirūpinantis vaikais; nepriklausoma nevyriausybinė socialinės plėtros organizacija.

Apylinkių teismų teisėjų sąjungos valdyba nutarė 2016 metų balandžio 29 dieną sušaukti visuotinį Sąjungos narių susirinkimą. Susirinkimas vyks Kaune, plaukiant laivu Kauno mariomis.

Darbotvarkėje: Sąjungos finansinė ataskaita, valdybos ataskaita apie praėjusių metų veiklą, meninė programa. Darbotvarkę galima pildyti, visi pasiūlymai laukiami, bus apsvarstyti ir pagal galimybes įgyvendinti.

Prašytume atstovus iš visų teismų iki kovo 10 dienos pranešti pirmininkei ( tel.8-37-466266), bet kuriam valdybos nariui arba bendru elektroniniu paštu (apylinkiu@gmail.com), kiek narių iš teismo ketina dalyvauti.  

Primename, kad jau metas sumokėti sąjungos nario mokestį už 2016 metus ( 30 eurų). Taip pat kviečiame paremti Sąjungą skiriant 2 proc. arba mažiau nuo savo praėjusių metų pajamų mokesčio. Sąskaitos numeris skelbiamas meniu dalyje Kontaktai. Tik turint lėšų organizacijos veikla gali būti efektyvi ir įdomi.

Mielieji,

Sveikiname Jus su Vasario 16-ąja, nepriklausomos, demokratiniais pamatais sutvarkytos Lietuvos valstybės atkūrimo diena.

Būkite stiprūs, kantrūs, išmintingi, nenustokite siekti geriausių rezultatų ir būti geriausiais pavyzdžiais – ir savo šeimose, ir savo darbuose, ir savo valstybėje.

 

Apylinkių teismų teisėjų sąjungos valdyba 

27 priežasčių sąrašas buvo sudarytas 2010 metų sausio mėnesį, kai Apylinkių teismų teisėjų sąjunga organizavo kelionę į Rygą - pasivaikščioti po miestą, o vakare operos ir baleto teatre pažiūrėti baletą "Žizel". Kelionė įvyko, ji buvo puiki. Tačiau buvo nelengva surinkti pilną autobusą keliaujančių, daugelis atsisakinėjo įvairiais pretekstais. Prisimenant tą kelionę, puikiai praleistą laiką ir dalyvavusių prašymu pirmą kartą skelbiamas visas sąrašas priežasčių, kodėl nevažiuoti:

 

 • 1. Labai šalta.
 • 2. Bus 36 laipsniai šalčio.
 • 3. Aš esu barsukas.
 • 4. Nėra kuo apsirengti.
 • 5. Nėra kur persirengti einant į teatrą.
 • 6. Bijau gripo, kuris dabar siaučia  ( sezoninis gripas).
 • 7. Ne pasaulinio lygio miestas ( Ryga).
 • 8. Ne pasaulinio lygio teatras, ne La Scala.
 • 9. Nemėgstu baleto.
 • 10. Jeigu būtų opera, tai gal  važiuočiau.
 • 11. Jau mačiau „Žizel“.
 • 12. Tai ne rusų muzika.
Rygos centrinis parkas

Puslapiai

Užsiprenumeruoti Naujienos